Web je v rekonstrukci. Objednávky a veškeré služby však fungují normálně.
mentorka Lucie

Jak začít podnikat jako OSVČ v různých životních situacích

žena pracuje na počítači a začíná s podnikáním

Přemýšlíte o tom, že byste se pustili do podnikání a nevíte, jak by to probíhalo ve vaší konkrétní situaci? Připravili jsme pro vás článek, kde se dozvíte, jaké máte povinnosti, pokud jste student, invalidní nebo starobní důchodce, jste na mateřské nebo rodičovské, máte exekuci nebo jste v insolvenci, anebo jste zaměstnaný a chcete současně i podnikat.

A pokud to myslíte s podnikáním vážně, koukněte se na 10 nástrah v začátcích podnikání a jak se jim vyhnout.


Jste student

Chcete-li se pustit do podnikání jako student, musíte splnit základní podmínky. Musí vám být minimálně 18 let, musíte být bezúhonníprávně způsobilí. Splnění těchto podmínek stačí k založení živnosti volné.

Další typy živností už vyžadují prokázaní odborné způsobilosti. Jako student patříte mezi státní pojištěnce, neplatí pro vás minimální vyměřovací základ, tudíž v prvním roce podnikání zdravotní ani sociální pojištění platit nemusíte, a pak podle výdělku.

Počítání daní a záloh
Týkají se vás minimální zálohy?

Jste invalidní důchodce

Ať už máte invalidní důchod I. nebo II. stupně, do podnikání se pustit můžete. Neexistuje pro to legislativní překážka, musíte ale splnit všechny povinnosti související s OSVČ.

Potřebovat budete živnostenské oprávnění, a to buď na činnost řemeslnou, volnou nebo vázanou – podle druhu vaší činnosti. Registrujete se na živnostenském úřadě, kde vyplníte jednotný registrační formulář a zaplatíte 1 000 Kč.

V registračním formuláři vyplníte, že jste invalidní důchodce. To pro vás znamená značné finanční výhody. Vaše podnikání bude považováno za vedlejší činnost, což znamená, že v prvním roce podnikání nebudete platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

I když zálohy platit nebudete, musíte za každý uplynulý rok podnikání podat Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení a to zpravidla do měsíce od podání daňového přiznání. Navíc při podání daňového přiznání máte nárok na slevu na invaliditu, a to 2 520 Kč u I. a II.
stupně, a 5 040 Kč u III. stupně. Sleva je položka, kterou si odečtete z vypočtené daně.


Jste starobní důchodce

U starobního důchodu jsou podmínky obdobné jako u invalidního důchodu.


Mateřská (PPM)

Při mateřské je možné začít podnikat. Platí zde omezení, že nesmí činnost vykonávat osobně ženy, které šly na mateřskou už jako podnikatelky. Ty mohou výdělečnou činnost vykonávat jen skrz své zaměstnance. Pokud jste na mateřské u svého zaměstnavatele, můžete začít podnikat bez omezení.

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství má podnikání na vedlejší činnost. S tím je spojeno neplacení záloh na sociální a zdravotní, a to v prvním roce podnikání. Pak podle svého výdělku. Navíc, pokud u sociálního nepřekročíte zisk 85 058 Kč, pojistné bude 0 Kč a zálohy neplatíte ani v dalším roce.


Rodičovský příspěvek

Při pobírání rodičovského příspěvku jsou podmínky obdobné jako u mateřské. Navíc, pokud si prodloužíte pobírání rodičovského příspěvku na 4 roky, prodloužíte si výhodnější režim pro placení pojistného. Není zde žádné omezení, i když jste na rodičovskou šly už jako podnikatelky, samostatnou výdělečnou činnost můžete vykonávat bez omezení.


Zaměstnání

Máte zaměstnání a vedle toho chcete budovat něco svého? Máte-li ve svém zaměstnání aspoň minimální mzdu, výhodnější režim pro placení pojistného platí i pro vás. Podnikání tak budete mít na vedlejší činnost. Protože z vaší mzdy už byly odvedeny minimální zálohy, při podnikání pro vás nebude platit minimální vyměřovací základ, tudíž máte výhodnější režim pro placení pojistného.

paragraf
Podnikat můžete i v exekuci nebo insolvenčním řízení.

Exekuce

Když vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, ručíte za své závazky celým svým majetkem. Na rozdíl od situace, kdy jste jednatelem s.r.o. – tam ručíte do výše svého vkladu. Dopředu vše promyslete, poraďte se s právníkem, případně se můžete dohodnout s exekutorem.

Podnikání při exekuci je o to komplikovanější, že máte odstavený bankovní účet. Je ale možné si založit tzv. chráněný účet. Na něm exekutor musí ponechat nezabavitelné minimum. Co se týká příjmů z podnikání, tak závisí na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Pokud máte exekuci na přednostní pohledávky (výživné, daně, nedoplatky na zdravotním pojištění), zůstane vám 2/5 příjmů. V takovém případě 3/5 zůstanou věřitelům. Pokud ale máte exekuci na nepřednostní pohledávky (úvěry, půjčky), zůstane vám 3/5 příjmů, a 2/5 zůstanou věřitelům. Pokud nepatříte mezi osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ (rodičovská, student, mateřská, zaměstnanec, invalidní nebo starobní důchodce), je vaše podnikání považováno za hlavní činnost. Znamená to placení záloh na sociální 2 544 Kč, a zdravotní pojištění 2 393 Kč.


Insolvence (oddlužení)

Jste-li v insolvenci, týká se vás placení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, a to ve výši 2 544 Kč na sociální a 2 393 Kč na zdravotní. Pokud totiž nepatříte do skupiny osob, pro kterou neplatí minimální vyměřovací základ (rodičovská, student, mateřská, zaměstnanec, invalidní nebo starobní důchodce), jedná se ve vašem případě o činnost hlavní.

Podnikat při insolvenci můžete, insolvenční zákon podnikání nezakazuje. Je ale nutné zahájení podnikání oznámit vašemu insolvenčnímu správci, případně jej dopředu informovat, že podnikatelskou činnost plánujete zahájit. Dojde totiž ke změně pravidel, které platí pro určování srážek z vašeho příjmu.


Jste nezaměstnaný

Jste-li nezaměstnaný, a chcete začít podnikat jako OSVČ, budete mít podnikání na hlavní činnost. S tím je spojeno placení záloh na sociální a zdravotní. Jediná výhoda, kterou jako nezaměstnaný máte, je možnost požádat Úřad práce ČR o dotaci na podnikání. V takovém případě musíte být v evidenci Úřadu práce ČR, a to s tím, že pokud vám Úřad práce ČR nabídne vhodné pracovní místo, má toto místo přednost před podnikáním. Sepisuje se podnikatelský záměr, a schválení posuzuje konkrétní úředník. Na dotaci neexistuje právní nárok, tudíž se nelze odvolat.

Chcete začít podnikat?

Koukněte se na program Rozjeď svoje podnikání online nebo se přidejte do podpůrné podnikatelské skupiny Společně nahoru.

Mohlo by vás zajímat

Jak ušetřit na obalech v e-shopu

aneb jak mít náklady na logistiku pod kontrolou Tento článek vznikl ze souhrnu tématického týdne ve facebookové skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho podnikání). Autorem je Naďa Vostrčilová, přepravní asistentka. Máte svůj

Přečíst více »

Další články

Jak ušetřit na obalech v e-shopu

aneb jak mít náklady na logistiku pod kontrolou Tento článek vznikl ze souhrnu tématického týdne ve facebookové skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho podnikání). Autorem je Naďa Vostrčilová, přepravní asistentka. Máte svůj

Přečíst více »
Přejít nahoru