Web je v rekonstrukci. Objednávky a veškeré služby však fungují normálně.
mentorka Lucie

Komunikace s parťákem

Žena a pes

Shrnutí tematického týdne o komunikaci nejenom v podnikání, ale i v partnerství z facebookové skupiny Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu). Autorkou je Ing. Michaela Drábková, Ph. D, průvodce člověka k pohodovějšímu vzájemnému soužití s psím parťákem.

PONDĚLÍ:

Komunikace s parťákem – praktické postřehy pro život a podnikání

❓ Stalo se vám již někdy, že vás parťák neslyší? Že vnikla hádka z ničeho nic? Nebo že cokoliv děláte není dostatečné pro úspěšný výsledek?

✅ V tomto týdnu mi bude ctí s vámi sdílet celoživotní praktické postřehy, které již tisíce lidem pomohli k ještě pohodovějšímu každodennímu životu i podnikání. I vy pro sebe ? získáte možnost omezit nedorozumění, konflikty, stres, konkurenci….a 
? odměňte se pohodovějším vztahem s okolím i klidnějším žitím.
Jsem průvodcem ke vzájemnému porozumění dvou parťáků. Jako kouč pro komunikaci se psy se věnuji podpoře člověka v komunikaci, které parťák rozumí. 
? Sdílené umění komunikace podporuje každého jedince v klidnějším a lehčím bytí, v práci i v soužití. 
?‍?‍?‍? Parťákem může dítě, pes, klient, kolega, partner/ka nebo i člověk sám sobě. Na příkladě komunikace člověka se psem si ukážeme jednoduché triky, co udělat, aby se vztah odvíjel šťastněji pro oba parťáky.

✅ Praktickým vyzkoušením sdílených informací dokážete i v krátké chvíli nastartovat příjemnou změnu k vašim ? úspěchům.

žena se psím parťákem

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ÚTERÝ:

SLOVO

Slovo je hlavní nástroj dorozumívání člověka. Zvířata  i děti ?‍?‍?‍? do určitého věku komunikují beze slov. Všichni se rodíme se schopností komunikovat s okolím ? i na mimosmluvní úrovni. Pomocí sdílení informací na hlubších úrovních (fyzické tělo, emoce, myšlenky). Význam slov je naučíme až v průběhu života.

? Máte stejnou černou kostku? Ano/Ne

Měli bychom si rozumět. Malé dítě i pejska učíme slova tak, jak jim rozumíme my sami a jak je používáme
? Díváme se na něj ze své reality (zkušenosti, emoce, minulé situace), která zkresluje význam předávané nebo obdržené informace. Vůbec si neuvědomujeme, že to parťák může mít jinak.
? Příklad ze života maminek – děti jsou krásnou zpětnou vazbou , jak slova mohou být matoucí: “Dorotko, nelítej!” Holčička se udiveně podívá na maminku a pronese: “Maminko, však já jen běžím.”

Proč vznikají nedorozumění, když používáme “stejná” slova. Mluvíme jiným jazykem. Zajímavé je, že i když na mé přednášce byly desítky lidí, tak ani dva se neshodli na stejném významu slova.
Udělejme společně následující “pokus” – doma nebo s partnery v podnikání.

1️⃣ Představte si “černou kostku”
2️⃣ Požádejte svého parťáka, ať si představí “černou kostku”
3️⃣ Porovnejte své “černé kostky” – jak přesně vypadají?

Jaká je velikost? Z jakého materiálu jsou, jaká je jejich hmotnost, jaký je jejich povrch? A může pokračovat i dále…

? V každodenním životě se často stává, že většinou výsledek není ten, který chceme. 
❌ Pošlete parťáka pro rohlík do obchodu. Pokud jste se ještě společně nedomluvili na tom, který přesně rohlík si přejete, v 99% případů parťák donese jiný rohlík, než který jste si přáli.
✅ Přejeme-li si omezit hádky, pře nebo mít zadanou práci odvedenou s žádaným výsledkem, tak je pochopení slova parťákem vždy potřebné ověřit. Čím více se v naši komunikaci zaměříme na přesnost sdělení a vzájemné se pochopení ihned na začátku, tím více si zajistíme  pohodovější vztah.
? V pracovním životě – Zaměřením se na srozumitelnost předávaných informacích i v rámci pracovních úkolů kolegovi, spolupracovníkovi či i informace v poptávce pro dodavatele si zajistíme výsledek, který nás bude v budoucnu stát méně času i nákladů ?.

žena s dítětem na zahradě

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

STŘEDA:

ZTRACENÁ INFORMACE 

Komunikace (z lat. “communicare”) = společně něco sdílet, činit něco společným
❓Jaká je vaše zkušenost – odpovídá *dnešní komunikace této definici.
Je mi smutno, když vidím, že se uvedená podstata komunikace postupně vytrácí. 
? Jaké je řešení k omezení nedorozumění vzniklé ze ztráty informace při vaši komunikaci s parťákem?
Komunikaci můžeme chápat i jako přenos informace mezi dvěma jedinci. Z osobního života i mnohaleté praxe se zájemci o pohodovější život bez překážek, nedorozumění, konfliktů jak v soukromí či v práci vím, že komunikace mnohdy nefunguje, protože po cestě od jednoho k druhému ❌ naráží na spoustu překážek, které nedokáže překonat. Každý den po cestě životem či podnikáním sbíráme zkušenosti, co příště udělat nebo komunikovat lépe. 
✅ Čím dříve dokážeme vědět co zlepšit, tím větší zisk z komunikace s parťákem oba máme.

Jak na “hluché” parťáky?

Stalo se vám někdy, že jste něco řekli a druhý účastník vašeho rozhovoru tu informaci vůbec nezachytil ?❓ 
Něco řeknete a parťák (dítě, partner, pes, kolega) vypadá, jako že ji neslyší ? nebo si ji nepamatuje ☹️
Je mnoha důvodů proč to tak je, např. hlučné prostředí, nedostatečná hlasitost, různý význam slova (podívej se na příspěvek SLOVO), ale podstatnou roli hrají také předpoklady i emoce parťáků získané z minulých situací.

Co přirozeně děláme v této situaci? 

První reakce je zesílení naši komunikace hlasitějším projevem.
Paradoxem je, že ❌ křičení nepomůže doručit informaci tam, kam si přejete (s výjimkou jednání s člověkem s omezeným slyšením zvuků). Většinou zesílení hlasu provází také nižší emoce (rozladění, rozčílení). 
? Takto jednoduše vzniká konflikt.

? I když nic neřeknete, tak parťák pozná sdílenou negativní emoci. Reaguje najednou více podrážděně, negativně nebo úkol splnit dokonce nechce❗️Na tuto situaci reagujeme opět my…. mnohdy nevědomě se situace ještě zhorší a vyhrotí. A takto jednoduše vzniká konflikt. 
? Od přírody jsme každý vybaveni senzory, které nás chrání od nepříjemných situací. ?‍?‍?‍? Proč bychom my nebo i parťák v takovéto komunikaci dále setrvával? 
? Řešením je **záměr pomoci druhému pochopit, co si přeji – ať je jím pracovní úkol nebo třeba jen dohoda v soužití s partnerem na tom, jak společně budeme v dané situaci fungovat. **Klidnější a efektivnější průběh další komunikace zajistíme **tím, že se nejdříve zeptáme, zda-li se naše informace k němu dostala.
? Použijte tuto jednoduchou nápovědu během dne v jakékoliv (i klidně nepodstatné) situaci a uvidíte rozdíl. Pokud by se vám náhodou nedařilo, jako si přejete, napište mi soukromou zprávu.

žena s parťákem mužem, která na něj křičí přes megafon

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ČTVRTEK:

NEKOMUNIKACE

Znáte to? Všechno je v pohodě. Najednou ?? a hádka ? je na světě. Kolikrát se vám stalo, že z ničeho nic někdo vybouchnul jak sopka? Bez vašeho vědomí, že je něco v nepořádku.
Hlavním příčinou překážek v komunikaci je naše nekomunikace. 
❗️Uplatněním následujících pár postřehů si zešťastníte den.

? Vyberte si 1 a pochlubte se jakého úspěchu jste dosáhli?
❌ Nepředpokládejme, že to ví.

1️⃣ Ptejme se.
Stává se to často: “Však on to přeci ví.”, “Že ona to zná.”, “Dříve to tak bylo.”, “Už to dělali.” Omezením tohoto přístupu zjednodušíte sobě i parťákovi pochopení.
? Zrychlíte takto vykonání dohodnuté činnosti (vypracování úkolu, doručení výsledku). Zlepšíte parťákovo pochopení, co si přejete a velmi omezíte budoucí nemilé překvapení.

❌ Neumíme číst myšlenky

2️⃣ Vyslovme nahlas, co si přejeme. Až na málo výjimek, náš parťák neumí číst naše myšlenky. O schopnostech dětí a psů umět “číst” své parťáky se dozvíte více na www.pespartak.cz. Patříte-li i vy mezi nás, kteří touto schopností nevládnou, potřebujete slyšet od parťáka, co si přeje.
? Velmi pomůže, když naše přání parťákovi vysvětlíme nebo jej poprosíme.

3️⃣ Dávejme pozornost potvrzení. Když se něco, děje jak si přejete, např. I když jste o to nežádali a parťák udělá, co si přejete, tak si toho všimněte a sdělte to nahlas, aby poznal, že danou věc provedl správně.
? Tato pochvala, úsměv, objetí, či jen předaná radost je motivuje pro stejné konání v budoucnosti.
✅ Prevencí před “sopkou” je sdílet informaci/ postoj/ otázku/ nejasnost přímo v dané situaci. ? Pro úspěch je důležitý záměr společného souladu v respektu s uvědoměním si, že situace, ve které se právě nacházíme jiná než ta, kterou jsme již prožili v minulosti.

❓Jak na změnu v komunikaci reagoval váš parťák?

žena a muž a komunikace s parťákem přes myšlenky

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

PÁTEK:

DŮVĚRA

? Důvěra je jedním ze zdrojů porozumění.
❓Reaguje na vás okolí tak, jak by jste si přáli?
I nevyslovená nedůvěra v komunikaci i ve vztahu tvoří překážku.
❌ Snížená důvěra v člověka nebo výsledek se projevuje již od stádia mírné nejistoty, pochybností, neporozumění něčemu, strachu (vnímanému i podvědomému), nechutě či odporu k danému jedinci či činnosti.

❓ Která nedůvěra je to právě u vás? 

Na které úrovni se projevuje? Sami pro sebe si ji najděte:
? podnikání – neochota předání zodpovědnosti parťákovi, pochybnosti o výsledku, nejistota plynoucí z nedostatku informací, nevíra v parťákovi schopnosti, neporozumění řečenému, bloky z minulých neúspěšných situací, dokončování úkolu za druhého z důvodu zkrácení času či zvýšení kvality výsledku.
? vztah s parťákem – pochybnosti o úspěšném výsledku, strach z projevení se ve své jedinečnosti, přebírání zodpovědnosti za parťáka, obětování se z důvodu pozice či lásky, i výše uvedené.
? vztah k sobě – nízká sebedůvěra, bloky z minulých nezvládnutých či neúspěšných situací, zachraňování okolí na úkor možností sebe-sama, i další výše uvedené.

❗️Pes a dítě vnímá i nejmenší ty nejhlubší projevy vnitřní nejistoty svého parťáka. I když to člověk na svém projevu nevnímá, okolí to v rámci komunikace ovlivňuje. ? Nepříjemností je, že si tento pokles energie u sebe ani nemusíme uvědomovat.

Zvyšte svoji důvěru

1️⃣ pochopením zdroje z čeho vychází (zde je vhodné odhalit i podvědomé zádrže)
2️⃣ snížením vlivu tohoto důvodu (použitím různých metod či průvodce nasměrovat k odstranění, omezení původu problému či přijetí změny našeho pohledu)
3️⃣ provedení kroku vpřed – čím více i malých úspěšných aktivit směřujících k cíli získáte, tím úměrně roste důvěra.
? Posílení důvěry v činnosti či parťákovi schopnosti nenastane, když nic neuděláme. Vždy je skvělé začít u sebe (i když mnohdy nejtěžší). Posílíme-li vlastní důvěru/jistotu, i naše okolí jí bude pozitivně ovlivněno.
❤️ Chcete-li něco změnit a ušetřit si čas, ráda vás provedu k životu s větší lehkostí. Již tisíce lidí si ověřilo, že to funguje. Psa rozhodně mít nemusíte.

tvář ženy, která má zakrytá ústa cizí rukou, má vyděšené oči

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

SOBOTA:

REAKTOR 

Proč vztahy s parťákem ztroskotávají? Naše diskuze se v 98% případů neodehrává s plnou pozorností danému okamžiku a parťákovi. Jak ✅ zlepšit umění být v plné pozornosti v přítomném okamžiku, to je také téma týkající se pohodovější komunikace. Tisíce setkání s lidmi mi potvrzuje, že jsme “reaktorem”.

Jak poznáte, že jste reaktorem.


Mezi parťáky se – ❌ i nevědomě – ❌ velmi zbytečně – dostávají zbytečné překážky z okolí. Jak to vypadá?

? Jednoduchý příklad ze života. Představte si situaci ?.
Manželka čeká s večeří na manžela, který se vrátí z práce domů. Protože měl v práci výměnu názorů s kolegou (negativní emoce), tak přijde domů a večeře si ani nevšimne. Když ho manželka vítá s radostí, tak manžel jen odfrkne, že večeřet nechce. To manželku velmi zamrzí ? (negativní emoce a řekne mu, že na něj čekala)…..asi nemusím pokračovat dále, jak tato situace lehce dopadne hádkou. Ze situace, která nemá s manželkou nic společného přetažená negativní energie se od prvního momentu šíří vztahem. Pouze naše nezpracované emoce (a já dodávám i myšlenky)** dokážou nevědomě ničit to krásné mezi námi.

Pomoc je jednoduchá

1️⃣ Uvědomit si, že získané emoce nechci šířit do vztahu
2️⃣ Situaci rozpoznat co nejdříve a nechat emoce tam, kde jste je získali nebo ještě dříve než reaktor “vybuchne” směrem k parťákovi prostě říci nahlas jak se cítíte.
3️⃣ Najít způsob, který můžete v těchto situacích pro sebe aplikovat (posilující větu, prodýchání, talisman, průvodce, nebo vám vhodný trik, který posílí návrat k vnitřnímu zklidnění)
✅ Uměním nalézt klidnější způsob komunikace, který omezí naši reaktivitu na vnější podněty si dokážeme zajistit pohádkovější vztahy a hlavně dokážeme méně vyčerpávajícím způsobem komunikovat s okolím. Ráda se s vámi podělím o metody.

Pokud se vám téma komunikace s parťákem líbilo, můžeme se nadále potkávat jak na mém webu, tak i na facebooku či instagramu:
Web www.pespartak.cz nebo www.znakovarecpropsy.cz
Youtube Michaela Drábková Pes Parťák
FB stránka Kouč pro komunikaci Pes Parťák
FB skupina Pro kvalitnější život
FB skupina Pes Parťák
Instagram Michaela_pes_parťak

obrázek znaku reaktoru

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

Více tematických týdnů najdete ve skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu).
Nebo můžete rovnou zde přejít na další tematické články:
Práce s myslí
Peníze a money mindset
Rozvoj smyslového vnímání
Váš soused je milionář
Ikigai pro podnikání

Mohlo by vás zajímat

Další články

Jak ušetřit na obalech v e-shopu

aneb jak mít náklady na logistiku pod kontrolou Tento článek vznikl ze souhrnu tématického týdne ve facebookové skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho podnikání). Autorem je Naďa Vostrčilová, přepravní asistentka. Máte svůj

Přečíst více »
Přejít nahoru