Web je v rekonstrukci. Objednávky a veškeré služby však fungují normálně.
mentorka Lucie

Komunikace s parťákem

Žena a pes

Shrnutí tematického týdne o komunikaci nejenom v podnikání, ale i v partnerství z facebookové skupiny Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu). Autorkou je Ing. Michaela Drábková, Ph. D, průvodce člověka k pohodovějšímu vzájemnému soužití s psím parťákem.

PONDĚLÍ:

Komunikace s parťákem – praktické postřehy pro život a podnikání

❓ Stalo se vám již někdy, že vás parťák neslyší? Že vnikla hádka z ničeho nic? Nebo že cokoliv děláte není dostatečné pro úspěšný výsledek?

✅ V tomto týdnu mi bude ctí s vámi sdílet celoživotní praktické postřehy, které již tisíce lidem pomohli k ještě pohodovějšímu každodennímu životu i podnikání. I vy pro sebe ? získáte možnost omezit nedorozumění, konflikty, stres, konkurenci….a 
? odměňte se pohodovějším vztahem s okolím i klidnějším žitím.
Jsem průvodcem ke vzájemnému porozumění dvou parťáků. Jako kouč pro komunikaci se psy se věnuji podpoře člověka v komunikaci, které parťák rozumí. 
? Sdílené umění komunikace podporuje každého jedince v klidnějším a lehčím bytí, v práci i v soužití. 
?‍?‍?‍? Parťákem může dítě, pes, klient, kolega, partner/ka nebo i člověk sám sobě. Na příkladě komunikace člověka se psem si ukážeme jednoduché triky, co udělat, aby se vztah odvíjel šťastněji pro oba parťáky.

✅ Praktickým vyzkoušením sdílených informací dokážete i v krátké chvíli nastartovat příjemnou změnu k vašim ? úspěchům.

žena se psím parťákem

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ÚTERÝ:

SLOVO

Slovo je hlavní nástroj dorozumívání člověka. Zvířata  i děti ?‍?‍?‍? do určitého věku komunikují beze slov. Všichni se rodíme se schopností komunikovat s okolím ? i na mimosmluvní úrovni. Pomocí sdílení informací na hlubších úrovních (fyzické tělo, emoce, myšlenky). Význam slov je naučíme až v průběhu života.

? Máte stejnou černou kostku? Ano/Ne

Měli bychom si rozumět. Malé dítě i pejska učíme slova tak, jak jim rozumíme my sami a jak je používáme
? Díváme se na něj ze své reality (zkušenosti, emoce, minulé situace), která zkresluje význam předávané nebo obdržené informace. Vůbec si neuvědomujeme, že to parťák může mít jinak.
? Příklad ze života maminek – děti jsou krásnou zpětnou vazbou , jak slova mohou být matoucí: “Dorotko, nelítej!” Holčička se udiveně podívá na maminku a pronese: “Maminko, však já jen běžím.”

Proč vznikají nedorozumění, když používáme “stejná” slova. Mluvíme jiným jazykem. Zajímavé je, že i když na mé přednášce byly desítky lidí, tak ani dva se neshodli na stejném významu slova.
Udělejme společně následující “pokus” – doma nebo s partnery v podnikání.

1️⃣ Představte si “černou kostku”
2️⃣ Požádejte svého parťáka, ať si představí “černou kostku”
3️⃣ Porovnejte své “černé kostky” – jak přesně vypadají?

Jaká je velikost? Z jakého materiálu jsou, jaká je jejich hmotnost, jaký je jejich povrch? A může pokračovat i dále…

? V každodenním životě se často stává, že většinou výsledek není ten, který chceme. 
❌ Pošlete parťáka pro rohlík do obchodu. Pokud jste se ještě společně nedomluvili na tom, který přesně rohlík si přejete, v 99% případů parťák donese jiný rohlík, než který jste si přáli.
✅ Přejeme-li si omezit hádky, pře nebo mít zadanou práci odvedenou s žádaným výsledkem, tak je pochopení slova parťákem vždy potřebné ověřit. Čím více se v naši komunikaci zaměříme na přesnost sdělení a vzájemné se pochopení ihned na začátku, tím více si zajistíme  pohodovější vztah.
? V pracovním životě – Zaměřením se na srozumitelnost předávaných informacích i v rámci pracovních úkolů kolegovi, spolupracovníkovi či i informace v poptávce pro dodavatele si zajistíme výsledek, který nás bude v budoucnu stát méně času i nákladů ?.

žena s dítětem na zahradě

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

STŘEDA:

ZTRACENÁ INFORMACE 

Komunikace (z lat. “communicare”) = společně něco sdílet, činit něco společným
❓Jaká je vaše zkušenost – odpovídá *dnešní komunikace této definici.
Je mi smutno, když vidím, že se uvedená podstata komunikace postupně vytrácí. 
? Jaké je řešení k omezení nedorozumění vzniklé ze ztráty informace při vaši komunikaci s parťákem?
Komunikaci můžeme chápat i jako přenos informace mezi dvěma jedinci. Z osobního života i mnohaleté praxe se zájemci o pohodovější život bez překážek, nedorozumění, konfliktů jak v soukromí či v práci vím, že komunikace mnohdy nefunguje, protože po cestě od jednoho k druhému ❌ naráží na spoustu překážek, které nedokáže překonat. Každý den po cestě životem či podnikáním sbíráme zkušenosti, co příště udělat nebo komunikovat lépe. 
✅ Čím dříve dokážeme vědět co zlepšit, tím větší zisk z komunikace s parťákem oba máme.

Jak na “hluché” parťáky?

Stalo se vám někdy, že jste něco řekli a druhý účastník vašeho rozhovoru tu informaci vůbec nezachytil ?❓ 
Něco řeknete a parťák (dítě, partner, pes, kolega) vypadá, jako že ji neslyší ? nebo si ji nepamatuje ☹️
Je mnoha důvodů proč to tak je, např. hlučné prostředí, nedostatečná hlasitost, různý význam slova (podívej se na příspěvek SLOVO), ale podstatnou roli hrají také předpoklady i emoce parťáků získané z minulých situací.

Co přirozeně děláme v této situaci? 

První reakce je zesílení naši komunikace hlasitějším projevem.
Paradoxem je, že ❌ křičení nepomůže doručit informaci tam, kam si přejete (s výjimkou jednání s člověkem s omezeným slyšením zvuků). Většinou zesílení hlasu provází také nižší emoce (rozladění, rozčílení). 
? Takto jednoduše vzniká konflikt.

? I když nic neřeknete, tak parťák pozná sdílenou negativní emoci. Reaguje najednou více podrážděně, negativně nebo úkol splnit dokonce nechce❗️Na tuto situaci reagujeme opět my…. mnohdy nevědomě se situace ještě zhorší a vyhrotí. A takto jednoduše vzniká konflikt. 
? Od přírody jsme každý vybaveni senzory, které nás chrání od nepříjemných situací. ?‍?‍?‍? Proč bychom my nebo i parťák v takovéto komunikaci dále setrvával? 
? Řešením je **záměr pomoci druhému pochopit, co si přeji – ať je jím pracovní úkol nebo třeba jen dohoda v soužití s partnerem na tom, jak společně budeme v dané situaci fungovat. **Klidnější a efektivnější průběh další komunikace zajistíme **tím, že se nejdříve zeptáme, zda-li se naše informace k němu dostala.
? Použijte tuto jednoduchou nápovědu během dne v jakékoliv (i klidně nepodstatné) situaci a uvidíte rozdíl. Pokud by se vám náhodou nedařilo, jako si přejete, napište mi soukromou zprávu.

žena s parťákem mužem, která na něj křičí přes megafon

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ČTVRTEK:

NEKOMUNIKACE

Znáte to? Všechno je v pohodě. Najednou ?? a hádka ? je na světě. Kolikrát se vám stalo, že z ničeho nic někdo vybouchnul jak sopka? Bez vašeho vědomí, že je něco v nepořádku.
Hlavním příčinou překážek v komunikaci je naše nekomunikace. 
❗️Uplatněním následujících pár postřehů si zešťastníte den.

? Vyberte si 1 a pochlubte se jakého úspěchu jste dosáhli?
❌ Nepředpokládejme, že to ví.

1️⃣ Ptejme se.
Stává se to často: “Však on to přeci ví.”, “Že ona to zná.”, “Dříve to tak bylo.”, “Už to dělali.” Omezením tohoto přístupu zjednodušíte sobě i parťákovi pochopení.
? Zrychlíte takto vykonání dohodnuté činnosti (vypracování úkolu, doručení výsledku). Zlepšíte parťákovo pochopení, co si přejete a velmi omezíte budoucí nemilé překvapení.

❌ Neumíme číst myšlenky

2️⃣ Vyslovme nahlas, co si přejeme. Až na málo výjimek, náš parťák neumí číst naše myšlenky. O schopnostech dětí a psů umět “číst” své parťáky se dozvíte více na www.pespartak.cz. Patříte-li i vy mezi nás, kteří touto schopností nevládnou, potřebujete slyšet od parťáka, co si přeje.
? Velmi pomůže, když naše přání parťákovi vysvětlíme nebo jej poprosíme.

3️⃣ Dávejme pozornost potvrzení. Když se něco, děje jak si přejete, např. I když jste o to nežádali a parťák udělá, co si přejete, tak si toho všimněte a sdělte to nahlas, aby poznal, že danou věc provedl správně.
? Tato pochvala, úsměv, objetí, či jen předaná radost je motivuje pro stejné konání v budoucnosti.
✅ Prevencí před “sopkou” je sdílet informaci/ postoj/ otázku/ nejasnost přímo v dané situaci. ? Pro úspěch je důležitý záměr společného souladu v respektu s uvědoměním si, že situace, ve které se právě nacházíme jiná než ta, kterou jsme již prožili v minulosti.

❓Jak na změnu v komunikaci reagoval váš parťák?

žena a muž a komunikace s parťákem přes myšlenky

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

PÁTEK:

DŮVĚRA

? Důvěra je jedním ze zdrojů porozumění.
❓Reaguje na vás okolí tak, jak by jste si přáli?
I nevyslovená nedůvěra v komunikaci i ve vztahu tvoří překážku.
❌ Snížená důvěra v člověka nebo výsledek se projevuje již od stádia mírné nejistoty, pochybností, neporozumění něčemu, strachu (vnímanému i podvědomému), nechutě či odporu k danému jedinci či činnosti.

❓ Která nedůvěra je to právě u vás? 

Na které úrovni se projevuje? Sami pro sebe si ji najděte:
? podnikání – neochota předání zodpovědnosti parťákovi, pochybnosti o výsledku, nejistota plynoucí z nedostatku informací, nevíra v parťákovi schopnosti, neporozumění řečenému, bloky z minulých neúspěšných situací, dokončování úkolu za druhého z důvodu zkrácení času či zvýšení kvality výsledku.
? vztah s parťákem – pochybnosti o úspěšném výsledku, strach z projevení se ve své jedinečnosti, přebírání zodpovědnosti za parťáka, obětování se z důvodu pozice či lásky, i výše uvedené.
? vztah k sobě – nízká sebedůvěra, bloky z minulých nezvládnutých či neúspěšných situací, zachraňování okolí na úkor možností sebe-sama, i další výše uvedené.

❗️Pes a dítě vnímá i nejmenší ty nejhlubší projevy vnitřní nejistoty svého parťáka. I když to člověk na svém projevu nevnímá, okolí to v rámci komunikace ovlivňuje. ? Nepříjemností je, že si tento pokles energie u sebe ani nemusíme uvědomovat.

Zvyšte svoji důvěru

1️⃣ pochopením zdroje z čeho vychází (zde je vhodné odhalit i podvědomé zádrže)
2️⃣ snížením vlivu tohoto důvodu (použitím různých metod či průvodce nasměrovat k odstranění, omezení původu problému či přijetí změny našeho pohledu)
3️⃣ provedení kroku vpřed – čím více i malých úspěšných aktivit směřujících k cíli získáte, tím úměrně roste důvěra.
? Posílení důvěry v činnosti či parťákovi schopnosti nenastane, když nic neuděláme. Vždy je skvělé začít u sebe (i když mnohdy nejtěžší). Posílíme-li vlastní důvěru/jistotu, i naše okolí jí bude pozitivně ovlivněno.
❤️ Chcete-li něco změnit a ušetřit si čas, ráda vás provedu k životu s větší lehkostí. Již tisíce lidí si ověřilo, že to funguje. Psa rozhodně mít nemusíte.

tvář ženy, která má zakrytá ústa cizí rukou, má vyděšené oči

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

SOBOTA:

REAKTOR 

Proč vztahy s parťákem ztroskotávají? Naše diskuze se v 98% případů neodehrává s plnou pozorností danému okamžiku a parťákovi. Jak ✅ zlepšit umění být v plné pozornosti v přítomném okamžiku, to je také téma týkající se pohodovější komunikace. Tisíce setkání s lidmi mi potvrzuje, že jsme “reaktorem”.

Jak poznáte, že jste reaktorem.


Mezi parťáky se – ❌ i nevědomě – ❌ velmi zbytečně – dostávají zbytečné překážky z okolí. Jak to vypadá?

? Jednoduchý příklad ze života. Představte si situaci ?.
Manželka čeká s večeří na manžela, který se vrátí z práce domů. Protože měl v práci výměnu názorů s kolegou (negativní emoce), tak přijde domů a večeře si ani nevšimne. Když ho manželka vítá s radostí, tak manžel jen odfrkne, že večeřet nechce. To manželku velmi zamrzí ? (negativní emoce a řekne mu, že na něj čekala)…..asi nemusím pokračovat dále, jak tato situace lehce dopadne hádkou. Ze situace, která nemá s manželkou nic společného přetažená negativní energie se od prvního momentu šíří vztahem. Pouze naše nezpracované emoce (a já dodávám i myšlenky)** dokážou nevědomě ničit to krásné mezi námi.

Pomoc je jednoduchá

1️⃣ Uvědomit si, že získané emoce nechci šířit do vztahu
2️⃣ Situaci rozpoznat co nejdříve a nechat emoce tam, kde jste je získali nebo ještě dříve než reaktor “vybuchne” směrem k parťákovi prostě říci nahlas jak se cítíte.
3️⃣ Najít způsob, který můžete v těchto situacích pro sebe aplikovat (posilující větu, prodýchání, talisman, průvodce, nebo vám vhodný trik, který posílí návrat k vnitřnímu zklidnění)
✅ Uměním nalézt klidnější způsob komunikace, který omezí naši reaktivitu na vnější podněty si dokážeme zajistit pohádkovější vztahy a hlavně dokážeme méně vyčerpávajícím způsobem komunikovat s okolím. Ráda se s vámi podělím o metody.

Pokud se vám téma komunikace s parťákem líbilo, můžeme se nadále potkávat jak na mém webu, tak i na facebooku či instagramu:
Web www.pespartak.cz nebo www.znakovarecpropsy.cz
Youtube Michaela Drábková Pes Parťák
FB stránka Kouč pro komunikaci Pes Parťák
FB skupina Pro kvalitnější život
FB skupina Pes Parťák
Instagram Michaela_pes_parťak

obrázek znaku reaktoru

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

Více tematických týdnů najdete ve skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu).
Nebo můžete rovnou zde přejít na další tematické články:
Práce s myslí
Peníze a money mindset
Rozvoj smyslového vnímání
Váš soused je milionář
Ikigai pro podnikání

Mohlo by vás zajímat

Další články

Přejít nahoru