Mentorka Lucie

Finační plán

Shrnutí tematického týdne Finanční plán z facebookové skupiny Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu). Autorkou je Marcela Jahodová, finanční poradce a poradce v oblasti drahých kovů.

PONDĚLÍ:

Čemu se budeme věnovat?

Základem pro spravování osobních financí je finanční plán, který nám hezky ukáže, kde jsme, kam jdeme a jak se tam dostaneme.

 • Oblíbená paralela k finančnímu plánu bývá plánování dovolené. Když si plánujeme dovolenou, zvolíme si kam pojedeme, čím, co si sbalíme, kdy a na jak dlouho, zařídíme pojištění, léky atp.
 • Pokud takto sofistikovaně řešíme “pouhou” dovolenou, je dobré mít kvalitní plán i pro své rodinné finance. Stává se, že žádný rozumný plán nemáme a mnohdy ani ujasněný cíl cesty.

Každý den mám pro vás připravený úkol na pár minut. První den se budeme věnovat právě cíli.

Finanční plánÚKOL NA PONDĚLÍ:
JAKÉ JSOU VAŠE FINANČNÍ CÍLE:
 • KRÁTKODOBÉ (do 5-10 let)
 • STŘEDNĚDOBÉ (10 – 15 let)
 • DLOUHODOBÉ (15 – 25 let)

Týká se to cílů v oblasti výdajů, tedy toho, na co si chcete přichystat peníze. Pořádně se zasněte a představte si sebe, kde jste za 5, 10, 20 let, co v té době chcete mít, jak chcete žít, kolik chcete mít třeba v důchodu měsíčně peněz, co chcete dělat v důchodu, jestli být na chatičce nebo každý rok u moooře ?, kolik chcete dát dětem do začátku, jestli plánujete větší dovolenou nebo koupi chaty…

Při definici cílů využijte metodu SMART, cíl by měl být:

 • S – specifický (co nejvíce konkrétní, čeho jak, kdy a proč chcete dosáhnout)
 • M – měřitelný (tedy kolik na cíl potřebujeme peněz)
 • A – dosažitelný/přijatelný (mám pro splnění cíle dostatečnou motivaci? Je přijatelný i pro mé okolí?)
 • R – realistický (plánovat si to, co jsme skutečně schopni dosáhnout)
 • T – časově ohraničený (do kdy)
KDO JSEM?

Jsem finanční poradce a poradce v oblasti drahých kovů. V současné době pracuji částečně na bázi provizního a částečně honorovaného poradenství. V podnikání jsem nováček. Mým cílem je poskytovat časem pouze honorované poradenství a pomáhat rodinám řídit své finance a plnit si své sny a cíle.
S klienty chci pracovat tedy dlouhodobě, na začátku spolupráce se věnujeme právě finančnímu plánu, který každý rok budeme revidovat a rebalancovat. Honorovaným poradcem se chci stát právě z toho důvodu, aby klient měl vždy důvěru, že pracuji pro něj a sedím s ním na stejné straně stolu. Mou cestu můžete sledovat na mé fb stránce: https://www.facebook.com/marceljahodovaTento týden si můžeme vyzkoušet, jak takový plán sestavit, protože jsem přesvědčená, že každá podnikatelka potřebuje svůj finanční plán.

graf s cílem pro finanční plán

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ÚTERÝ:

S čím nám pomáhá?

Pomáhá nám zvědomit si kde jsme, kam jdeme a jak tam dojdeme.

Včera jsme plánovali cíle, protože, když víme kam jdeme, tak tam taky můžeme dojít. Dnes se podíváme na to, kde jsme v tuto chvíli.

Finanční plánÚKOL NA ÚTERÝ:
JAKÉ JSOU VAŠE PŘÍJMY A VÝDAJE:
 • FIXNÍ – ty co musíte platit každý měsíc
 • VARIABILNÍ (spotřební)- kolik vydáte za jídlo, zábavu, dopravu…
 • INVESTIČNÍ – kolik posíláte na spoření, do investic

Přikládám ZDE jednoduchou tabulku, kterou případně můžete použít jako základ a doplnit si o vlastní řádky.

Takovýto rozpočet dá určitě na začátku práci, ale je dobré jej udělat, můžeme si na tom uvědomit, kam nám tečou peníze, kde třeba utíkají, kde by bylo možné ušetřit, co naopak navýšit.

Já s ním pracuji na roční bázi. Vždy ke konci roku si jej znovu projdu, udělám úpravy, často vidím nové příležitosti nebo naopak hrozby.

V přiložené tabulce to sice je, ale TIPNĚTE si, kolik % z příjmů by mělo jít na rezervy u OSVČ. A budu ráda za sdílení, kolik to je u vás. Zítra se rezervám budu věnovat víc. Budu také ráda za sdílení, který výdaj vás v rozpočtu překvapil, že spolkne tolik peněz, je nějaký takový? Nebo naopak, máte výdaje pěkně na uzdě?

soupis čísel, kalkulačka a peníze

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

STŘEDA:

Hrozby, které mohou ohrozit náš cíl.

Včera jsme si uvědomili své příjmy a výdaje, kde teď jsme. Dnes ještě před slíbenými rezervami se podíváme na hrozby, které by mohly naše cíle ohrozit.

Součástí každého finančního plánu je totiž také plán krizový. Identifikujeme rizika, které mohou ohrozit splnění našich cílů, tedy:

 • co by se mohlo stát, jak tu situaci budeme řešit, tj. popsat si různé scénáře řešení, co musím udělat, co musím změnit.
 • na základě toho připravit akční plán tak, aby to neohrozilo mé cíle. Např. navýšit své rezervy, pojistit se, přestěhovat se.
Finanční plánÚKOL NA STŘEDU:

Zkuste popřemýšlet nad tím, co by mohlo ohrozit váš příjem a jak byste na tuto situaci reagovali. Prostě mít plán B, C…
Jaká ta rizika mohou být?

 • vážná rizika zdravotní (úmrtí, dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobé onemocnění, invalidita)
 • ztráta zaměstnání, lockdown
 • škody na majetku, tj. rozbité auto, požár, pračka

Jaký finanční dopad na vás to riziko může mít?
Pokud byste chtěli pomoct s vyčíslením těchto rizik, kontaktujte mě, podíváme se na to. Výpočet je složitější, nebudu zde rozebírat.
Na krytí těchto rizik máme buď dostatečnou rezervu (bere se v úvahu majetek jako celek) nebo jsme kvalitně pojištěni.
Na menší rizika slouží většinou krátkodobá a střednědobá rezerva a na ty větší se lidé většinou pojišťují, protože jde o milionové částky. Nebo mají dlouhodobou rezervu a dostatečně velký majetek.
Ideální je tvořit průběžně takovou rezervu, abychom pojištění již nepotřebovali.
Tohle téma není moc příjemné, aspoň já se nad tím nerada zamýšlím.
Jak to máte vy? Máte např. životní pojištění? Jsou pojištění potřebná?
Znám lidi, kteří prostě tyto krizové situace nemají ve své realitě, jsou prostě v klidu a pojištění nepotřebují.

2 laptopy a mezi nimi list papíru, do kterého muž píše údaje pro svůj finanční plán.

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

ČTVRTEK:

Rezerva

Včera jsme si identifikovali krizové situace, které mohou nastat a jejich varianty řešení. Krátkodobá rizika, jako např. krátká nemoc nebo nezaplacení faktur můžeme krýt z rezervy. Dnes se na ni podíváme blíž.
Finanční plán nám má ukázat, jakou rezervu máme mít, kde ji máme mít a na co.

Rezervu můžeme počítat dvojím způsobem:
 • násobkem příjmů nebo výdajů (3-6 měsíční příjmy/výdaje)
 • absolutní částkou (např. 60 000 kč, které mám na spořícím účtu a můžu na ně kdykoli sáhnout. Pokud však mám rodinu a hypotéku, tak ta rychle dostupná rezerva by měla být vyšší, např. 100 000 Kč.

Kde mít uloženou finanční rezervu? Základní věc u rezervy je, že musí být rychle k dispozici. Proto je nejvhodnější běžný nebo spořící účet.

Rezerva je základ, pokud ji nemáte, doporučuji vytvořit jako první věc a pak teprve začít investovat.
Jak s ní pracovat? Pokud se pokazí např. lednička, vyberu peníze ze spořícího účtu. Peníze na spořící účet však nedoplňuji. Vždy ji doplním až na konci roku. 50 000 – 100 000 Kč je budget na celý rok.
Příklad rozložení čisté mzdy 40 000 Kč dávám ZDE. Takto si můžete zjistit, jestli vaše současné rozložení financí směřuje ke splnění vašich finančních cílů.

Jsme ve skupince, kde se řeší online podnikání a většina z nás směřuje k finanční nezávislosti a rentiérství. Zítra se podíváme na to, jak funguje tzv. nekonečná renta a také vhodné rozložení investic.
Máte na účtu vytvořenou svou železnou rezervu? Loňský rok byl výzvou pro všechny. Byli jste loni v situaci, kdy jste byli rádi, že ji máte nebo jste si říkali třeba, že by bylo potřeba ji mít vyšší?

Velké množství bankovek poskládaných do vějíře v ruce.

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

PÁTEK:

Investiční plán

Součástí a zároveň vyústěním finančního plánu je investiční plán, tedy naše strategie, jak zvolených cílů dosáhnout. Pokud je jedním z vašich cílů finanční nezávislost a nekonečná renta, podíváme se, jak na to.

Začneme tím, že si vybudujeme investiční portfolio. Čerpání nekonečné renty znamená, že žijete pouze z výnosů majetku, který jste naakumulovali. Majetek musí být rozložen tak, aby se zhodnocoval více, než je inflace. Takto hodnota majetku neklesá, vydrží nadosmrti a můžete jej předat dalším generacím.
Ideální čerpání je 4 % ročně a navyšovat o inflaci. Např. pokud chci čerpat rentu 200 000 Kč/rok, musím si vybudovat portfolio v hodnotě 5 mil. Kč.
V akumulační fázi tvoříte majetek prostřednictvím:

 • finančních aktiv (akcie, fondy, ETF, dluhopisy, vklady…)
 • nemovitosti na pronájem
 • vlastní byznys

Ve fázi čerpání renty můžeme použít např. Nobelovo portfolio (viz obrázek). I při čerpání renty chcete vydělávat, máte dalších 20 – 30 let, takže investiční horizont zůstává dlouhý.

Jak to udělat, aby renta vydržela? Jiří Cimpel (investiční poradce) doporučuje rozdělit majetek do 3 částí:
 • hotovost (1-3 rok)
 • konzervativní strategie (4-10 rok) – akcie, dluhopisy
 • dynamická strategie (nad 10 let) – převážně akcie
Proč zrovna tyto 3 části? Abychom nemuseli vybírat aktiva zrovna v době poklesu.
 • Když bude v poklesu konzervativní i dynamická strategie, budeme čerpat z hotovosti.
 • Pokud bude v poklesu pouze dynamická strategie, budeme čerpat jak z hotovosti, tak z konzervativní.
 • Pokud by byly všechny strategie v zisku, primárně čerpáme z dynamické strategie.

Akciové strategie jsou nejbezpečnějšími dlouhodobými produkty, krátkodobě jsou ale nebezpečné. Váhu jednotlivých aktiv (akcií, dluhopisů, hotovosti…) řeším podle toho, *kdy chci rentu začít čerpat a podle svého rizikového profilu (*jestli zvládnu propady nebo jsem raději konzervativní a propady chci menší).
Vždy je hlavní důsledně diverzifikovat, mít portfolio připravené na všechny scénáře, které v ekonomice mohou přijít. Každé aktivum, které kdy koupíte, může mít své špatné časy.

Moje doporučení je využít Nobelovo portfolio, do alternativních investic z 10 % zařadit zlato/stříbro, část dluhopisů vyměnit raději za hotovost.

Hlavní však je plán realizovat, nezaseknout se na detailech (příliš dlouho vybírat vhodné ETF, zvažovat dlouho alokaci, apod.), uteče vám vzácný čas, který je při investování nejdůležitější. I měsíc váhání udělá své.

Máte chuť plánovat takto daleko? Nebo žijete tady a teď, vyděláte hodně, tak prostě peníze vždy budou…

Je pro vás nekonečná renta utopií nebo věříte, že i vy jí můžete dosáhnout? A chcete?

Pokud se vám tematický týden líbil, můžeme se nadále setkávat buď na mém webu www.marcelajahodova.cz nebo na FB stránce Marcela Jahodová Na cestě k finanční svobodě.

Graf, kde je znázorněno rozložení aktiv.

Na diskusi k tématu se podívejte TUDY:

Více tematických týdnů najdete ve skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu).
Nebo můžete rovnou zde přejít na další tematické články:
Plánování
Základní účetní informace
Dosahování cílů
Ikigai pro podnikání

Peníze a money mindset

Naspoledy upraveno: 30.6.2021

Podělte se o článek s ostatními:

Chcete mít byznysovou podporu, strategický marketingový mozek a nápady ve službách pro své vlastní podnikání?

„Nikdy jsem neměla efektivnější mentoring.”

Zažila jsem, nebojím se říci, ten nejlepší business mentoring – mentoring s Luckou.

Po společné hodině se mi neskutečně rozšířil úhel pohledu na mé podnikání a získala jsem energii na tvoření, protože vím přesně jak.

Potkaly jsme se v pátek a já hned o víkendu: předělala web, jsem aktivnější na sítích, mám rozšířenou cílovou skupinu, která by mě ani ve snu nenapadla, konečně mám představu jak uchopit magnet, vidím cestu, jak můžu růst a to hlavně, mám obrovskou chuť na tom všem pracovat.

Lucka má dar vidět a přemýšlet byznysově, nikdy jsem neměla efektivnější mentoring.

A úplně nejlepší je, že jsem zůstala sama sebou, protože to celé postavila autenticky pro mě a velmi mi pomohla nastavit soustředění tam, kde má být a nerozptylovat se tím, co mi neslouží.

Alex Zikmundová a její zážitek z konzultace

„Tohle jsem nečekala.”

Objednala jsem si u Lucie Dědková návod Jak získat první klienty pro svoji službu.

Tohle jsem nečekala!

Videonávod jsem si musela pustit několikrát, protože jsem chtěla, aby se mi všechny informace důkladně vryly do paměti a abych nepřeslechla ani jediné slovo.

Přesto, že je to jen jedno video, je v něm hodně informací a pro mě AHA momentů.

Jsem začínající podnikatelka a chyby, které Lucka popsala, jsem udělala. Pokud s podnikáním začínáte, neváhejte, protože ušetříte mnoho času a energie!

Lucka vám řekne naprosto přesně a jasně, jak začít. A navíc půjdete do akce! Děkuji, Luci!

„Chtěla bych mít Tvůj mozek.”

To jsem v pátek při mentoringu Lucii řekla plná nadšení. Brada nestíhala časté otevírání úst v němém úžasu, kam ta holka na to chodí!

Lucka mi dala seznam tipů pro moje podnikání, získala jsem jiný náhled na to, jak to dělám a jak bych to mohla dělat fakt líp.

Hodina utekla velmi příjemně, hodně jsme se nasmály, což beru jako ukazatel toho, že Lucka není jen skvělá byznys mentorka a expert, ale i fajn člověk Moc ráda Lucku doporučuju všema deseti a myslím, že u mě nezůstane jen u jedné konzultace.

„Kdyby mi někdo řekl, že mě někdo pár větami odsekne z místa, kde se motám v kruzích už několik měsíců, nevěřila bych…”

Chtěla bych moc poděkovat Lucce za to, jak mě nastartovala. 🙏

Kdyby mi někdo řekl, že mě někdo pár větami odsekne z místa, kde se motám v kruzích už několik měsíců, nevěřila bych… Asi ale občas stačí málo, třeba že vás někdo malinko popostrčí a najednou se to rozhýbe všechno.

Jsem koučka, miluju to! Mám pocit, že nás relativně novopečených kouček je tu v onlinu teď mraky… cítíme se bezradně, male, nevýrazně a pozadu. A tak se občas bojíme udělat jakýkoliv krok… všechno jakoby bylo trapné, malé, nedostatečné, abychom překřičely ty davy koučů, co tu byli dávno před námi.😬

I když vím, že dodávám kvalitní službu. I když vím, že moje energie i dovednosti jsou prostě jedinečné. I když vnitřně prostě vím, že ty projekty v šuplíku jsou tady ve světě potřeba… tak jakýkoliv krok pro mě byl strašně těžký. Protože my nováčci jsme prostě totálně zahlcení tím vším, co musíme, co bychom měli, kde začít… web, brand, fotky, reference, prodejky, SEO, emailling 🙈🤯

Pak jsem nakoukla sem. (Do skupiny Společně nahoru (skupina pro podporu vašeho byznysu)).
Lucie si mě nějak v tom davu našla, aby se mě zeptala, co potřebuju. Dala mi pár rad. A mě se tak šíleně ulevilo 🙌 a najednou jsem vystřelila jak raketa.

Takže od včerejška jedu v jejích návodech a za jeden den jsem zvládla: …sepsat si konkrétní byznys plán a konečně se rozhodnout, že tam prostě dojdu 💪 …zaměřit se konečně na ty důležité věci a přestat dělat úplně všechno okolo… …vylézt konečně z ulity a začít se prezentovat na sítích… …vymyslet, jak podpořit kouče, jako jsem já…

Takže, Luci, jsem vám moc vděčná. A až projedu všechny ty programy postupně, tak se moc těším na viděnou na konzultaci 🥳 Děkuji a přeji všem krásný slunečný víkend.

Lucie Klátilová, kurz Rozjeď své podnikání online